KAMPÜS YAŞAM KALİTESİNİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

Prof. Dr. Kahraman Çatı, Arş. Gör. Önder Kethüda

Abstract


Üniversite öğrencileri, öğrenciliklerinin büyük bölümünü üniversite kampüslerinde geçirmektedir. Dolayısıyla, öğrencilerin memnuniyetinde kendilerine sunulan kampüs olanaklarının etkisi olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, kampüs yaşam kalitesinin öğrenci memnuniyetine etkisini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, bu araştırma nicel araştırma tasarımına göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul’da bulunan üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veriler 19 farklı üniversitede öğrenim gören 1050 öğrenciden yüz yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler, sosyal bilimler için paket program ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda kampüs yaşam kalitesinin öğrenci memnuniyetini önemli oranda etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda ilgililere önerilerde bulunulmuştur. 


ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Multilingual Academic Journal

Copyright © IMAJ 2023