Erzincan İli İçin 50 kW Kurulu Gücünde Bir Güneş Enerji Santralinin Maliyet Analizi

Osman M. Küçükgöze, M. Kaya

Abstract


Bu çalışmada, Erzincan ili için 50 kW kurulu gücünde bir güneş enerji santralinin maliyet analizi yapılmıştır. Sistem elektrik şebekesine bağlı olacak şekilde tasarlanıp, sistemin analizinde Photovoltaic System Study (PVSYST) programı kullanılmıştır. Erzincan iline ait 40 yıllık küresel radyasyon verileri Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilerek aylık ortalama ışınım değerleri hesaplanmıştır. Bu ışınım değerleri PVSYST programına aktarılarak yapılan hesaplamalar sonucunda Erzincan ili için kurulması planlanan 50 kW kurulu gücündeki bir güneş enerji santralinin yıllık üreteceği elektrik enerji değeri 70.500 kWh ve sistemin toplam yatırım maliyetinin ise 76.641 $ olduğu tespit edilmiştir. Elektrik kullanım senaryosuna göre fotovoltaik santralin ilk yatırım maliyetini karşılama süresinin ise 8,2 yıl olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar, elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisinden yararlanma da Erzincan ilinin yatırım yapmak için çok elverişli bir bölge olduğunu göstermiştir.


ReferencesFull Text: PDF PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Multilingual Academic Journal

Copyright © IMAJ 2023