REHA ERDEM SİNEMASI’NDA UZAM, ZAMAN BELLEK ÇERÇEVESİNDE “KOSMOS”FİLMİ

Yüksel Doğan

Abstract


Son dönem Türkiye Sineması’nın önemli yönetmenlerinden biri olan Reha Erdem’in ‘Kosmos’ adlı filminin uzam, zaman ve bellek açısından irdelenmesi bildirinin ana hedefidir. Bu çerçevede bir taraftan sinemanın uzam ve zamanla karşılıklı ilişkisi irdelenmekte diğer taraftan da sinemanın kendi uzam ve zamanını nasıl biçimlendirdiğine, nasıl dönüştürdüğüne değinilmektedir. Türkiye Sineması’ndaki dönemlerin bu iki kavram üzerinden kısa bir değerlendirmesinin ardından Reha Erdem sinemasının yarattığı atmosferdeki tüm uzam ve zamanın özellikleri incelenmektedir. Sinema aygıtı, günümüze kadar uzanan süreçte; tüm teknolojik, sosyo-ekonomik süreçlerden etkilenerek kendi yapısal özelliklerini deneyleyerek, sorgulayarak, dönüştürerek, yeniden tanımlayarak, eksiltip çoğaltarak sinema sanatı olarak kendini kanıtlamıştır. Bu süreç kesintisiz devam etmektedir. Tüm bu süreçler boyunca anlatı ve temsil yapıları uzam ve zamanın dönüşümlerini etkileyerek ve onlardan etkilenerek yeni biçemler geliştirmiştir. Tüm bu süreci şekillendirirken kendine özel öğeler (senaryo, kurgu, kamera, oyuncu, ses, müzik vb)  üzerinden kendi anlatı kalıbını üretmektedir. Reha Erdem’in yarattığı atmosferin uzam –mekân, hareket, varlık/ beden- ve zaman kalıplarının sorgulanması yönetmenin sinemasal bakış açısını ortaya çıkaracaktır. Bu sorgulama ‘Kosmos’ üzerinden gerçekleştirilerek filmdeki atmosfer ve temalar üzerinden yönetmenin çok katmanlı anlatı yapısı çözümlenecektir.


ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Multilingual Academic Journal

Copyright © IMAJ 2023