Bilgisayar Destekli Eğitimde Teknolojik Kolaylaştırıcı Olarak Facebook Platformu ve Avantajları

Behiç Alp Aytekin

Abstract


Bilgisayar destekli eğitimde bilgi ve deneyim içeriğine erişmeye çalışırken temel noktalarda aksamalar olduğu düşünülmektedir. Temel sorunsal, teknoloji ile karşılaşan öğrencinin, bu etkileşim sürecini başka bir aracı olmadan sağlıklı bir şekilde tamamlayamamasıdır. Gündemdeki uygulamalarda, teknoloji, etkileşimi kolaylaştırıcı bir rol üstlenmekten öte temel ve tek araç rolündedir. Çeşitli araştırmalar etkileşime destek olacak
şekilde bir aracının varlığını önemli bir gereklilik olarak önermektedir. Bu çalışma,teknolojiyi temel araç olarak görmek yerine, etkileşimin sağlıklı ve eksiksiz yürümesini sağlayacak bir kolaylaştırıcı olarak ele almayı tercih etmektedir. Teknolojik etkileşimden kolaylaştırıcı olarak bahsedildiğinde ise sosyal medya ve özellikle Facebook gündeme gelmektedir. Günümüzde hala en aktif kullanıcı sayısı bu platformda bulunmaktadır. Çalışma Facebook’un bir etkileşim platformu olarak; paylaşma, beğeni, bildirim, sayfa-grup yapılanmaları, yorumlama, rekabet ve takip gibi temel etkileşim aksiyonları aracılığıyla sunduğu hazır platformu, bilgisayar destekli eğitimde sağladığı avantajlar açısından tartışmaktadır. Bu tartışmayı yürütmek adına, alanda yapılan çeşitli teorik ve saha çalışmalarına ait detaylar incelenmekte ve öne sürülen görüşler üzerinden platformun avantajlarına dair unsurlar saptanmaktadır.

ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Multilingual Academic Journal

Copyright © IMAJ 2023