Yeni Medya ve Etik

Z. Burcu Vardal

Abstract


Basının doğuşundan günümüz medyasına kadar geçen süreçte basının kamuoyu üzerindeki gücü tartışılmış; bu gücün kullanım alanı ve sınırı etik tartışmalara ve olası/mevcut sorunlara çözüm arayışlarına neden olmuştur. Basın özgürlüğü ve halkın bilgi edinme hakkını öne sürerek bir anlamda hukuki bir koruma talep eden medyanın kamuoyu oluşturma gücünü nasıl ve hangi etik değerler çerçevesinde kullandığı basın tarihi boyunca tartışılagelmiştir. Günümüzde medya, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin hem etkeni hem de sonucu olarak değişen ve gelişen iletişim kavramı ile günlük hayatın doğal bir uzantısı haline gelmiştir. Bununla birlikte, söz konusu gelişmelerin medyanın elindeki olanakları arttırdığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu durum, basın üzerindeki etik tartışmaları yeni bir boyuta taşımakta ve farklı sorunsalları da beraberinde getirmektedir. Sorunun temelinde ise klasik denetim mekanizmalarının internetin ve beraberinde getirdiği teknolojinin desteğini alan yeni medya üzerindeki etkisizliği yer almaktadır. Bu noktada, klasik basın üzerine geliştirilen davranış kodlarının yeni medyada etik konusunda yeterli görülmeyeceği ve yeni medya gazeteciliğinin kendine özgü davranış kodları geliştirmesi gerektiği görülmektedir. Diğer taraftan sosyal medyada, hem içerik üreticisi hem de tüketicisi haline gelen yeni medya kullanıcılarının bilinçlendirilmesi ve internet üzerindeki yasal boşluklardan da beslenen dezenformasyonun önlenmesi önem kazanmaktadır. Yeni medyanın beraberinde getirdiği dijital haber toplama, dijital haber üretimi ve etkileşim gibi olanaklar uygunsuz kullanım halinde hukuki ve etik sorunlara neden olabilmektedir. Bu çalışmada yeni medya, iletişim alanında getirdiği yeni olanaklar ve bu olanakların beraberinde getirdiği etik sorunlar çerçevesinde tartışılacak; çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.

ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Multilingual Academic Journal

Copyright © IMAJ 2023