Kentlerin/ülkelerin pazarlamasında halkla ilişkilerin rolü ve önemi

Sevinç Koçak

Abstract


Kent Pazarlaması”, “Kentlerin Markalaştırılması” ya da turizm sektöründe “Destination Marketing” olarak ele alınan, son zamanlarda “Ülke Pazarlaması-Country Marketing” kavramına ulaşan çalışmalar dikkat çekici bir hıza ve farkındalığa erişmiştir.

Halkla ilişkiler, olumlu izlenim yaratmaya yönelik tasarlanmış mesajların, belirlenmiş hedef kitlelere, en uygun zamanda, en etkili iletişim kanalıyla, optimum sıklıkla iletilmesi prensibinden yola çıkmaktadır. Halkla ilişkiler çalışmalarında “ürün” bazen bir kişi, bazen bir kurum, bazen de bir kent veya ülke olabilmektedir. Halkla ilişkilerin doğası gereği kullandığı uygulama araçlarının tamamı, olumlu izlenim yaratmaya yönelik çalışmaları kapsadığından, ülke ve kent pazarlaması ya da markalaşmasına yönelik çalışmalarda kullanılması da kaçınılmazdır.

Halkla ilişkilerin medya ile ilişkiler, konu yönetimi, imaj yönetimi, reklam, itibar yönetimi, gibi uygulama alanları, kentlerin ve ülkelerin tanınmasında, farkındalıklarının ve bilinirliklerinin artmasında, pazarlanmasında ve dikkat çekmesinde stratejik olarak önem kazanmaktadır. Keza, reklam stratejileri içerisinde ele alabileceğimiz tanıklık stratejisi ya da kişi ve sembollerin kullanıldığı imaj yönetimi ve imaj transferi gibi uygulamalar kent ve ülke pazarlamasında sıkça kullanılan stratejilerdir diyebiliriz. Ayrıca, pazarlama menşeli halkla ilişkiler çalışmalarının kullandığı, fuar, yarışma, kongre gibi geniş katılımlı uluslararası organizasyonlar ile yeni medyanın etkileşimli iletişim kanalları kent ve ülke pazarlamasında oldukça önemli rol oynamaktadır.

Bu çalışma ile kent ve ülke pazarlamasında, hangi halkla ilişkiler yöntemlerinin, ne şekilde kullanıldığına ilişkin uygulama örnekleri çerçevesinde, halkla ilişkiler ile kent ve ülke pazarlaması çalışmalarının birleştiği ve risk yarattığı noktalar ortaya konulmaya çalışılacaktır.


ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Multilingual Academic Journal

Copyright © IMAJ 2023