Sosyal Medyada Algı Yönetimi

Mehmet Nizar Aslan

Abstract


Son yıllarda dijital devrim olarak kabul edilen internetin, günlük yaşamın her alanına bu denli ve yoğun bir biçimde girmesi,  kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından hedef kitleleri ve paydaşları ile etkin bir iletişim ağı kurma zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir.

İnternetin çift yönlü iletişim imkânı yaratması, hedef kitle ve paydaşları ile sadece hızlı geri bildirim elde etmesine imkân tanımakla kalmamış, aynı zamanda ilişkiyi geliştirme, gündem belirleme ve algı yaratma açısından da önemli avantajlar sağlamıştır. Son yıllarda özellikle internet ve teknolojinin akıl almaz bir şekilde gelişim göstermesi bu alanda kurum, kuruluş ve işletmelere inanılmaz fırsatlar sunmuştur.

Enformasyon teknolojisindeki gelişmeler; gerek siyasi gerek sosyal gerekse ekonomik, kültürel ve sportif alanlarda kamuoyu ve gündem oluşturmakla birlikte kişisel algılarımızı yönlendirmede de inanılmaz katkılar sağlamaktadır. Ayrıca günün her anında hayatımızı kolaylaştırmak adına kullandığımız teknolojik araçlar kanalıyla muhatap olmak mecburiyetinde olduğumuz iletiler yine farkında olmadan bizler için bir takım kanaatlerin ve dolayısıyla algıların oluşmasına neden olmaktadır.

Her insanın farklı farklı algılama alışkınlıkları vardır. Bu alışkanlıklar, çok çabuk değişebildiği gibi planlı ve programlı çalışmalar sonucunda kalıcıda olabilmektedir. Algı yönetimi,  iletişim sektörü çalışmalarında tüm kanalların bir bütün olarak koordine edilmesi gereken bir süreçtir. İnsanın, zihninde karar verme sürecinde kendine özgü ölçütleri vardır. Bu ölçütlerin bilimsel olarak belirli çerçevelere oturtulması gerekmektedir. Hedef kitlenin ne düşündüğünü bilmeden algı yönetmede bir fikir üretmek mümkün değildir. Burada hedef kitleyi tanımak bir başlangıçtır. Bundan sonra yapılması gereken; ne maksatla, hangi kanallarla ne zaman, nerede ve nasıl bir algı yönetimi yapılacağına karar vermektir.


ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Multilingual Academic Journal

Copyright © IMAJ 2023