BİLGİSAYAR DİLİNİN TÜRK DİLİNE ETKİLERİ

Hasan Erhan

Abstract


Her dil; ilişkide bulunduğu diğer dillerden, ilişki düzeyine ve ilişki biçimine göre etkilenmektedir. Karşılıklı alış veriş, sadece alış veya sadece veriş olabilmektedir. Türk dilinin, dünya üzerindeki yayılmışlığına göre genelde alıcı niteliği öne çıkmaktadır.[1]  Alıcılığının çok belirgin olması nedeni ile vericiliği görülmemiştir. Çince, Moğolca, Farsça, Arapça, Fransızca ve İngilizce Türkçe’yi en fazla etkileyen dillerdir. Bu diller, zaman içindeki etkileşme oranına göre Türkçe’nin kelime varlığı ve cümle yapısı üzerinde etkili olmuşlardı. Son yirmi-otuz yıldan bu yana bilgisayar nedeni ile Türkçe, kelime yapısında da başka dillerin etkisine karşı korunmasızdır.   

İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde toplumlar dillerini din etkisi altında konuşmuşlar ve yazmışlardır. Birbirini izleyen dönemlerde batıda Latince, Ortadoğu’da Arapça önde gelen diller olmuşlardır. Türkler bu zaman içinde şamanlık inancından[2] sonraki din inançlarının tümünü başka toplumlardan almış oldukları için, aldıkları her dinin dilini de alfabesi ile birlikte karşısında bulmuştur. Sanayi devrimi, 1776 ABD bağımsızlık bildirgesi ve 1789 Fransız ayaklanması, dili din tekelinden çıkarıp ekonomik ve siyasi bir karaktere dönüştürür. Ticaretin önde gelen etkenlerden olması reklamcılığı da dillerin etkilenmesinde önemli bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkarır. Hiçbir dil Türkçe kadar saldırı görmemiştir. Türkçe’nin ilişki içinde olduğu diller, Türkçe’yi değişime zorlamamaktadır. Türkçe’yi değiştirenler ne yazık ki, dili Türkçe olan kişilerdir. ‘Dünyaya uyum sağlama’ düşüncesi ile dilbilgisi kurallarını ve söz varlığını değiştirme hevesinde olmaları, Türkçe’ye yapılan saldırıların kaynağı olmakta, Türk Dil Kurumu da bu saldırıya sessiz kalmaktadır.

ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Multilingual Academic Journal

Copyright © IMAJ 2023