Author Details

TUNCAY, Suavi

  • May 2016, Volume 3, Number 2 - Articles
    Türk Cumhuriyetlerinde İşbirliği Faaliyetleri Açısından İletişimin Rolü Ve Temel Sorunlar : Profesyonel Kuruluşlar ve Medya Perspektifinden
    Abstract  PDF
  • May 2016, Volume 3, Number 2 - Articles
    PSYCHOLOGICAL PERCEPTION and THE IMPACT of COMMUNICATION on THE FORMATION of WATER SOCIOLOGY: DETERMINING POLICIES of WATER SOCIOLOGY
    Abstract  PDF


International Multilingual Academic Journal

Copyright © IMAJ 2023