Yazılı Basında Yer Alan Dövme ile İlgili Haberlerin Söylemlerine Eleştirel Bir Bakış

Dr. Sibel Karaduman, Arzu Tavman

Abstract


Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın Orta Öğrenime bağlı okullarda, Orta Öğretim öğrencilerini kapsayan kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişikliğin 26.09.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından, yönetmelik içeriğindeki bazı maddeler Türkiye’de yazılı basın gündeminde yer bulmuştur. Özellikle maddelerden birinde dövme ve piercing uygulamalarına yasak getirilmiş olması üç gün boyunca yazılı
basın haberlerinde ele alınmıştır. Bu çalışmada, yönetmelikte yapılan değişikliğin ardından dövmenin yasaklanmasının yazılı basındaki haberleştirilmesi konu edilmiştir. Değişen yönetmelik kapsamında dövme
haberlerinin söylemleri, Türkiye’deki ana akım medya söylemleri bağlamında incelenmiş, düzenlemeyle ilgili farklı bakış açıları saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada simgelerin sembolik dil aracılığıyla anlam inşası oluşturmadaki rolü temel alınmış ve değerlerin medya metinlerinde nasıl ve hangi bağlamlarda yeniden üretildiği çözümlenmeye çalışılmıştır. Türkiye yazılı basınından beş ana akım gazetedeki dövmeyle
ilgili haberler, Teun Van Dijk’ın eleştirel söylem çözümlemesi model alınarak incelenmiş ve gazetelerin temsil farkları makro ve mikro yapıda analiz edilmiştir.

ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Multilingual Academic Journal

Copyright © IMAJ 2023