Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

urban Scalable Geospatial Proposal for Calculating a Social Capital Score for the Labor Market: İşgücü Piyasası İçin Bir Sosyal Sermaye Puanı Hesaplama Önerisi

İnci Parlaktuna, aTuğba Saraç, Oytun Meçik, Eren Can Aybek

Abstract


İşgücü piyasası açısından sosyal sermaye, işgücü ile işveren arasındaki güvene dayalı ilişkilerden doğan bir değerdir. Sosyal sermaye birikimine sahip olan üniversite mezunlarının, iş arama sürelerinin kısalması ve niteliklerine uygun işlerle eşleşmesi ve daha görünür hale gelmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, mezunların sosyal sermaye birikimini öğrencilikleri süresince edinmeleri gerekliliği ön plana çıkmakta ve böylece üniversitelere, bu birikimi kazandıracak kanalların oluşturulması sorumluluğu yüklenmektedir. İşgücü piyasasının talep tarafında, işverenler istihdam kararı alırken; adayın akademik ortalamasından öte, bireyin sosyal sermaye birikimi ve bu yolla alanda edindiği deneyim ve tecrübeleri ve hatta sosyal yaşamındaki sosyal sermaye ve etkinlikleri fazlasıyla önemsemektedir. Ancak adayın alana özgü sosyal sermayesini gösteren somut bir göstergenin olmaması, işverenin seçim yapmasını güçleştirmekte, çoğu zaman akraba, yakın çevre gibi sınırlayıcı nitelikte sosyal sermaye kanallarını işletmesine ve böylece işgücü piyasasının etkinliğinin bozulmasına neden olmaktadır. Böyle bir göstergenin elde edilmesi işverenin daha etkin karar verebilmesini sağlayacaktır.Çalışmadamezunların alanlarına dair sosyal sermaye birikimini belirlemeye yönelik bir puanın hesaplanması hedeflenmektedir. Bununiçin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılmıştır. AHP, farklı önceliklere sahip birden fazla kriterin sistematik olarak karşılaştırılıp değerlendirilmesini sağlamaktadır. Genellikle AHP seçenekler içinden en iyisinin belirlenmesinde kullanılan bir teknik olmasına rağmen bu çalışmada yaygın kullanımından farklı olarak mezunların sosyal sermaye birikimlerini değerlendirmekte kullanılabilecek birden çok kriterin önem derecelerini göz önünde bulundurarak birleştirilmesi ve tek bir puana dönüştürülmesinde kullanılmıştır.


ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

American Academic & Scholarly Research Journal

Copyright © American Academic & Scholarly Research Journal 2017